X. ZJAZD SFS

venovaný 100. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave

Téma: Quo vadis scientia pharmaceutica

5. – 7. 9 . 2019
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Odbojárov 10, Bratislava

 

Ďalšie informácie nájdete na stránkach http://lekarnickedni.sk/

X. zjazd SFS

X. zjazd SFS

X. zjazd SFS

X. zjazd SFS